Heal emotionel smerte med Babaji’s Work.*

*Denne besked blev videregivet via Connie Fox og findes i hendes anden bog: ”Help from Heaven. Direct from Spirit: Living Beyond Your Beliefs”. Connie kommunikerer direkte med den ikke fysiske verden på en usædvanlig måde. Hun gengiver, det hun hører, ord for ord. Ordene kommer fra diverse former for bevidsthed, inklusiv afdøde, engle og oplyste mestre så som Mahavatar Babaji og Jesus. Denne besked er bevidstheden af Jesus/ universel Enhedsbevidsthed. For mere information: www.askconnie.biz. Copyright: Connie Fox

Mahavatar Babaji er en af mine hjælpere. Han specialiserer sig i at opløse frygt hurtigt. “Babaji´s Work” er en effektiv metode til at identificere den underliggende frygt, som fortsætter med at skabe smerte i dit liv fra både tidligere og nutidige oplevelser. Mange har helt specifikke typer af frygt liggende, men de genkender ikke den grundlæggende frygt pga. følelsesmæssig smerte, som ikke er healet.

Al smerte må heales, hvis I skal opleve livets fulde potentiale. Emotionel smerte kommer fra domme, som affødes af frygt. Noget frygt kender I den grundlæggende årsag til, andet ikke. Mange af jer er fanget i oplevelsen fra jeres egos domme. Jeres liv bliver et meget begrænset liv, hvis I oplever alt og alle gennem frygtbaserede domme der resulterer i adskillelse. Et begrænset liv betyder, at leve et liv hvor I oplever smerte – med trængsler og prøvelser. Kilden til jeres domme er frygt. “Babaji´s Work” bringer jer til den bagvedliggende frygt. I kommer forbi jeres domme, når I laver “Babaji´s Work”

At forblive fastlåst i jeres domme, vil fortsætte skabelsen af smertefulde oplevelser. I er ikke bevidst om, at I gør dette. I er ikke bevidst om, at det er JER, som skaber eller tiltrækker jeres uønskede oplevelser. Hele formålet med at smerten opstår, er at føre jeres opmærksomhed mod smerten, så I kan få muligheden for at heale den.

Jeg definerer “Babaji’s Work” som en bevidst føling af undertrykt emotionel smerte. I er nødt til at se den i øjnene og mærke den for at kunne acceptere og helbrede den. At acceptere den gennem overgivelse er den eneste måde at helbrede den. Hvis I ignorerer den, fortsætter med at frygte den, vil det bare resultere i, at den vokser og forstærkes med tiden.

Når I praktiserer “Babaji´s Work” blot en gang dagligt, så stopper behovet for rent faktisk at gennemleve vedvarende smertefulde følelser. Husk på, at den tilbagevendende oplevelse af at tiltrække smertefulde emotioner har til hensigt at få jer til at overgive frygten. Overgiv frygten først. I vil undgå et liv i unødvendig smerte med ” Babaji´s Work”. Frygt er kilden til al jeres lidelse, ikke personen, omstændigheden eller begivenheden, selvom det virker, som om det er det, der er årsagen.

Når I føler skyld, skam, bebrejdelse eller anden form for smerte, så er det, fordi I bærer på en frygt, der har brug for anerkendelse; tillad den blot “at være”, uden at dømme den. Føl og accepter den fuldt ud. Således og kun således bliver I fri af den. Således vil I ikke længere skulle opleve emotionel smerte, med det formål at heale jeres frygt.

Nu til Babaji´s Work:
En lyd (Mantra) bliver brugt til at hjælpe underliggende frygt op til overfladen. Lyt til lyden i stilhed eller sig Babajis mantra højt i fem til ti minutter. At lytte til eller sige lyden hjælper med at løsne dyb indgroet/indlejret frygt.

Mantra:
Om Namah Shivaya
(Udtalt: om nah-mah shji-vie-ja)

Tænk derefter på hvad der foruroliger dig mest lige nu. Det kan være en person, et sted, en ting begivenhed eller en omstændighed. Er du vred på nogen? Er du bekymret eller kæmper du med “usikkerhed”? Føler du skam? Fortryder du en handling eller mangel på samme? Føler du dig utilstrækkelig? Føler du had mod nogen eller mod dig selv? Føler du dig som et offer? Føler du det, som om der er noget, der mangler? Føler du dyb smerte, sorg, fortørnelse, frustration, ensomhed, skyld, eller føler du dig endda uelsket eller ikke værd at elske? Denne liste kunne fortsætte og fortsætte.

Identificer den specifikke følelse. Du skal ikke bekymre dig om emnet eller person, som du føler, har skabt følelsen. Blot identificere følelsen. Tænk så tilbage til et tidligere tidspunkt i dit liv, hvor du havde den samme eller en lignende følelse. Derefter måske en endnu tidligere oplevelse, indtil du husker den tidligste oplevelse, du havde med den specifikke følelse, den specifikke smerte.

Tillad dig selv at lægge mærke til smerten. Tillad dig selv at mærke smerten. Bare giv dig selv lov til at være i følelsen så meget, som du kan. Vid at der en dobbelt grund til, at du har den smerte. Vid at grunden til din smerte er fuldt gyldig. Hold nøje øje med at du ikke forbliver i tankerne omkring, hvad der skete. Læg blot mærke til og bevidst føl den smerte, som fulgte med den begivenhed.

Intensiteten i følelsen vil reduceres over tid. Den vil løbe ud af sig selv efterhånden. Bliv ved med at være i følelsen indtil du naturligt føler dig en smule lettere, en smule “lysere”; indtil intensiteten i følelsen fader ud. Fortsæt så med din dag. Det er det.

Det er en simpel øvelse. Giv dig selv fem-ti minutter dagligt (mere hvis ønsket), til at komme i kontakt med dine smertefulde/frygtbaserede følelser. Nogle gange vil du føle dem stærkt, andre gange svagt. Denne daglige praksis, hvor du identificerer og føler din frygt, vil resultere i, at du automatisk accepterer den. Det forhindrer, at du bliver fastlåst i smerten og aldrig kommer til roden/kernen af smerten. Egoets forvrængede tænkning er roden og årsagen til al din smerte og frygt. Babajis Work vil få dig ud af denne fælde.

Connie: Jeg ved hvem Mahavatar Babaji er, men vil du være sød at forklare, hvilken forbindelse han har til dig?
Babaji vil snart være som mig – Når alle I på jorden er oplyste vil Babaji være fuldendt / komplet. Han og I er allerede et. Men Babaji vil ikke forene sig med himmerriget (heaven), før hver og en af jer, er i stand til at være med ham. Han har valgt en metode til at hjælpe jer alle med at fuldføre dette. Gennem min kærlighed og kraft og hans styrke og mod, vil det blive opnået.

Connie: Hvorfor har vi brug for Babajis styrke og mod. Har du/ er du ikke nok?
Du vil ikke kunne forstå det svar Connie, men Babaji skabte den styrke og det mod der skal til, for fuldt og helt at acceptere Min kærlighed og kraft. Jeg skabte et dybere niveau af kærlighed og kraft, da jeg var på jorden som Jesus Kristus. Alle I der var på jorden havde skabt en stærk kollektiv kraft af frygt. Det var derfor, jeg skabte mig selv som et menneske på jorden. Den menneskelige race havde brug for at blive reddet fra selvdestruktion. Det muliggjorde jeg via min eksistens som Jesus.

Mange af jer er stadigvæk ikke befriet fra al jeres frygt. Men jeg gjorde det muligt for jer at få mere tid til at opnå dette, ved at opløse kraften bag ved frygten. Det var dengang jeg konfronterede “Satan”, som Biblen forklarer. Satan er en kraft af energi, et momentum af kraft eller indflydelse som rummer al den frygtenergi, som I har oplevet gennem millioner af år. Den kraft blev stærkere end jeres samlede kollektive kærlighedsenergi. En anden frekvens var nødvendig for at afbalancere denne modsatrettede frygtenergi.

Min kærlighed må accepteres af jer, for at kunne blive modtaget. Det betyder, at I er nødt til at heale al jeres frygt. Alt hvad I frygter må heales for at være et med mig i himmerriget. Himmerriget er bevidsthedstilstand, som ikke inkluderer frygt.

Efter jeg forlod min fysiske krop, førte jeg Babaji til jer. I var parate til et dybere niveau af styrke og mod. Det var nødvendigt for, at I kunne få eller opnå villigheden til at møde jeres frygt og acceptere min kærlighed. Babaji muliggjorde dette for jer. Babaji gav jer dette direkte.

Connie: Når du sagde, at Babaji snart vil blive som dig, hvad mener du så?
Han vil være et med mig, vores fader i himlen eller himmerriget.

Connie: Er det hårdt for Babaji at blive her for vores skyld, når han kunne være der i stedet for?
Nej Connie. Han er stadigvæk et med mig. Han mangler ikke noget i sin bevidsthed. Komplet – fuldendt betyder at være ét med Mig og vores Fader.