Den nødvendige vækst – Fra Ego til Sjæl

Der er mange, der er fanget i noget, som vi er vant til at se som et misbrug. Det kan være afhængighed af alkohol, sport, rygning, stoffer, at shoppe, arbejde, mobiltelefoner, computere, sex, TV, mad, etc. Hvad vi måske ikke så ofte tænker på er, at vi alle sammen mere eller mindre er misbrugere af vores følelser. Enten føler vi dem slet ikke, eller også kører vi desperat i ring omkring de samme ting i årevis. Vi giver nogen eller noget skylden for de følelser, vi har, eller de situationer vi befinder os i. Vi er sikre på at “hvis bare…så ville mit liv se anderledes ud…, så ville jeg være lykkeligere…, så ville jeg have truffet en bedre beslutning…, være sundere…, stoppe med at ryge, etc.

Vi bliver hjælpeløse ofre, der står stejlt på retten til at holde fast i tankemåder og overbevisninger, som har som konsekvens, at vi reelt kommer til at skyde os selv i foden.

Utrygheden ved at give slip på den, vi tror, vi er, den vi har lært vi er, er så angstprovokerende for egoet, at vi hellere vil fortsætte med at behandle os selv på samme destruktive måde. Vi vil hellere gøre som vi plejer, for at opleve “glæden” ved at have ret og “tilfredsheden” ved at være et uskyldigt offer. På den måde oplever vi en form for kontrol og muligheden for at forsvare og forklare det, der er. Grundlæggende hader egoet forandring og anvender en lang række af strategier for at overleve og bibeholde sin identitet. Vi forbinder, den vi er med ego-kvaliteter( tanker og følelser) så som: at være god til…, stædig, viljefast, principfast, disciplineret eller mangle disse kvaliteter. Og hvis det ikke er den, jeg er, hvis disse principper, meninger og overbevisninger ikke er mig, hvem er jeg så?

Mange af os har aldrig lært vores sande selv at kende. Samfundet, skolen, kulturen og vores forældre har ikke bevidstheden om deres sande selv og kan/kunne derfor ikke give det videre. Diverse former for tanker, følelser og holdninger er blevet overført fra generation til generation, og det er den sandhed, vi har. Det kan givet os en større forståelse for egoets virkelighed, men bringer os ikke tættere på, hvem vi egentlig er.

Mange er flasket op med “at gøre” frem for “at være”. Vi er har lært, at hvis noget ikke virker, så må vi gøre noget mere. Arbejde hårdere, kontrollere mere, regne den ud, se bedre ud, være tyndere, tjene flere penge osv. Alt sammen med sigte på, at skabe et bedre liv. Mange er dog nået til den konklusion, at disse ego-strategier faktisk ikke virker. Denne indsigt kan skabe en åbenhed overfor tilegnelse af virksomme strategier, som rækker ud over egoet. Rækker ud over den grundlæggende frygt som præger egoets perception.

Egoet er lig med frygt, og sjælen er lig med ubetinget kærlighed. Det er i vores verden de to basale kræfter som driver alt, hvad der er. Vi er så vant til, at det er frygt i en eller anden form, der styrer vores forståelse, følelser og handlinger, at vi slet ikke forbinder det med frygt. Det kan dog være brugbart at stille sig selv spørgsmålet om det, i en given situation, er ubetinget kærlighed, der driver en selv eller andre, og hvis svaret er nej, er det frygten/egoet, da det er de to muligheder, der findes.

Mange er klar over, at det at kunne elske ubetinget er vigtigt. Vi gør, hvad vi kan for at give børn og andre ubetinget kærlighed, men har typisk ikke lært at elske os selv ubetinget, uden at forbinde det med, at være egoistisk og selvoptaget. Men det er helt vendt på hovedet, for en af de afgørende forudsætninger for at skabe et bedre liv er netop at kunne elske sig selv ubetinget og dermed behandle sig selv med den omsorg og respekt, som vi ønsker at behandle andre med.

Det er ikke omkostningsfrit at slå sig selv oven i hovedet, at dømme sig selv. Det koster, og det er dyrt. At fortælle dig selv, at du ikke er nok, i hvilken form du end vælger, er en stor belastning. Det koster på din energi, på din evne til at elske og blive elsket, og på din måde at gå gennem livet. Du er sammen med En person 24/7, som du i milde tilfælde kan opfatte som lidt af en tumpe og i grove tilfælde hader. Det giver dig som bivirkning et desperat behov for at få andre til at elske dig, og hvis de påstår, at de gør det, så tror du dem ikke, for du ved bedre. Det skaber en masse forviklinger i forhold.

I din perception får du fire muligheder for ovenstående scenarie:
  1. Der er tale om et fjols
  2. Han/ hun har ikke opdaget sandheden endnu
  3. Han/hun er ude på noget
  4. Han/hun lyver

Heart Technique® giver dig muligheden for at begynde at give dig selv den kærlighed og omsorg, som du mangler. Den kan reducere din afhængighed af at nogen eller noget i omgivelserne skal være på en bestem måde, for at du kan opleve mere fred og lykke.

Det betyder ikke at du, når du begynder at vokse spirituelt, pludselig står i en virkelighed, hvor livet kun byder på lyserøde balloner og lagkager. Der vil dukke følelser op, som har været gemt under gulvtæppet, følelser du ikke hidtil har kunnet gøre noget ved andet end at prøve at undgå dem eller kæmpe med dem. Ved bedre sjælskontakt kommer muligheden at give dig selv det venskab, den kærlighed, den omsorg og de manglende domme, som er forudsætningen for at heale disse følelser og den smerte, som de afstedkommer.

Du vil begynde at opleve, hvor stor en styrke, glæde, taknemmelighed, der ligger i at give slip på, føle og ikke mindst rumme og acceptere al den energi, vi kalder følelser.

Inde i midten af en orkan er orkanens øje, det stille punkt. Og inde i centrum af hver en følelse finder du Gud, din sjæl, din sande kerne. Vejen derind går gennem dine følelser. Gennem ubetinget kærlighed, omsorg og fravær af domme fra dig til dig.

Gennem accept af at du er et menneske, med alt hvad det indebærer, og at mange af de følelser du har fået lært som værende sande, blot er egoets (følelser og tankers) måde at opleve verden på. Den vedvarende del af dig, din sjæl, er lige bagved.

Hvis vi leder efter ægte fred, så ligger løsningen ikke på niveauet af gøren, men på niveauet af væren. Så ligger løsningen i den indre og ikke i den ydre verden. Løsningen ligger i at stilne dit sind og løsne op for den stress, der sidder i dit nervesystem. I at lære din sjæl at kende, så du er i stand til at læne dig mere og mere op ad den bevidsthed, som din sjæl er og rummer. (Første og anden del af Heart Technique®)

Løsningen ligger også i at ændre din indre selvsnak til noget, der fremmer den, du virkelig er, fremfor at køre rundt i endeløse cirkler med overbevisninger og tanker, som i virkeligheden slet ikke er dig, men blot er en illusion drevet af frygt. (Tredie del af Heart Technique®)

Løsningen ligger i at højne dine vibrationer, så det du tiltrækker, det du får reflekteret tilbage i din verden, kommer mere og mere i overensstemmelse med den og det du er, det du kom for at være, opleve og bidrage med. (Fjerde del af Heart Technique®)

Og endelig i taknemmelighed for det liv du har, og de muligheder du har for at skabe den perception, du gerne vil opleve verden igennem. (Femte del af Heart Technique®)

Heart Technique® giver dig, i et dagligt 35 minutters program, enestående redskaber til at komme længere og længere ind mod din kerne, din oplevelse og væren af ubetinget kærlighed, accept, tillid og fravær af domme. Det både over for dig selv såvel som overfor andre. Det er grundmåder at gribe tilværelsen an på, der er lagt ind i teknikken. En enestående mulighed for at komme hjem.

Artiklen er skrevet af

Mette Bergmann
Grundlægger af Heart Technique’en
Bent Breitenstein
Psykolog og healer

For mere information vedrørende Heart Technique’en: www.HeartTechnique.com