Persondata

Heart Technique

For at kunne drive min virksomhed er der personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Heart Technique persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, hvorfor jeg indsamler dem og hvad jeg anvender dem til.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information er du velkommen til at henvende dig til : Mette Bergmann på info@HeartTechnique.com

Behandling af dine personoplysninger

Heart Technique behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret i forbindelse med behandling, undervisning eller tilmelding til nyhedsbrev.

Disse personoplysninger behandler jeg for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som klient eller kunde.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

‐  Navn, adresse, telefon, e‐mail og evt. fødselsdato

‐  Nuværende fysisk og psykisk helbred

‐  Evt. tidligere sygdom som kan have indflydelse på nuværende tilstand

‐  Evt. medicin som kan have indflydelse på nuværende tilstand


Tidsfrister for sletning/opbevaring
Heart Technique stræber efter at slette personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Heart Technique dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven og journalpligten.


Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med Heart Technique behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

‐  Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

‐  Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

‐  Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

‐  Retten til at få dine personoplysninger slettet.

‐  Retten til at gøre indsigelses mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

‐  Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelse, herunder profilering.

‐  Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til info@HeartTechnique.com


Heart Technique kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis Heart Technique kan rette oplysninger gøres dette naturligvis gratis, med mindre det kræver uforholdsmæssig stor indsats.

        Heart Technique bestræber sig på at vedligeholde diverse tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra Heart Technique’s tjenester, er det derfor muligt, at jeg ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserver med det samme, og det er ikke sikkert at oplysningerne fjernes fra firmaet sikkerhedskopisystemer.
Du har altid ret til at klage til Datatilsynet (
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage‐til‐datatilsynet/)


Oplysninger, som Heart Technique videregiver
Heart Technique videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner. Undtaget er disse tilfælde:

‐  Med dit samtykke
Heart Technique kan videregive personlige oplysninger til f.eks. læge, sygehus, anden sundhedsfaglig behandler, sagsbehandler eller forsikringsselskab, hvis vi har dit samtykke. Heart Technique kræver aktivt tilvalg af videregivelse af ALLE personoplysninger.

‐  Til ekstern databehandling
Heart Technique kan videregive personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med Heart Technique gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis firmaets databehandleraftale.

‐  Af juridiske årsager.
HeartTechnique kan videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis firmaet i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendig for at:

‐ Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

‐ Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Heart Technique kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og med vores partnere. Heart Technique kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan det psykomotoriske fag bruges af offentlige og private.

Informationssikkerhed
Heart Technique arbejder for at sikre klienter, kunder og nyhedsbrevsmodtagere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger som firmaet lagrer.

Heart Technique har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

‐  Antivirus på alle it‐systemer, der behandler personoplysninger.

‐  Backup af alle it‐systemer, der behandler personoplysninger.

‐  Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Heart Technique gennemgår regelmæssigt, at firmaet overholder egen persondatapolitik. Skulle Heart Technique modtage formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Heart Technique samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores klienter og kunder.


Ændringer
Heart Technique privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside [www.HeartTechnique.com], og hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem på en mere iøjefaldende måde (via nydhedsbreve eller direkte e‐mail).