Guddommelig Tilstedeværelse

Tilstedeværelsen af Gud er en energi, en følelse, som er din sjæl. Det er den evige, ikke fysiske del af dig. Det er det/den, du virkelig er. Jeg har også refereret til det som “dit sande Selv”. Dit sande Selv er en energi, en tilstedeværelse, som du føler. Dit sind vil aldrig helt forstå den del af dig, fordi den ikke er fysisk. Sindet kan kun identificere sig med det, som de fem fysiske sanser kan identificere sig med; det din fysiske krop kan føle, se, smage, høre og lugte.

Dit åndelige Selv eller “sjæl” er en tilstedeværelse, som altid er den samme – ren kærlighed, ren fred, ren lyksalighed, ren stilhed. Du kan fungere i din fysiske krop samtidig med, at du er bevidst om din sjæls tilstedeværelse – bevidst oplever din sjæls tilstedeværelse. Hvis du føler din sjæls tilstedeværelse, så er du bevidst om den.

Mange af jer har fuldstændig mistet kontakten til jeres sjæls tilstedeværelse (det at føle og opleve jeres sjæl). Grunden er, at I er blevet så identificeret med det, jeres fysiske krop oplever gennem jeres fem fysiske sanser samt jeres sinds tanker (som også kommer fra jeres fysiske krop).
Gennem millioner af år, har I gradvist øget identifikationen med jeres fysiske krop. I er blevet mere og mere bevidst om, hvordan den fysiske krop, inklusiv sindets tanker, oplever livet. Og I er blevet mindre bevidste om jeres sjæls tilstedeværelse, jeres evige Selv.

Det er muligt at leve i den fysiske verden med bevidstheden om, hvem I er, ud over det den fysiske krop kan opleve, og jeres sind kan vide og forstå. Jeg kalder det tilstedeværelse/nærvær. Det er ren kærlighed, ren fred, ren lyksalighed og ren stilhed. Når I bliver bevidst om, at denne tilstedeværelse er den I i virkeligheden er, er der absolut intet i den fysiske verden, som på nogen måde kan bringe jer ud af balance, for I ved hvem I virkelig er, udover hvad den fysiske krop kan opleve og sindet kan forstå.

Med den bevidsthed vil I, uanset hvad I oplever i den fysiske verden gennem jeres fysiske krop, altid føle den rene kærlighed, den rene fred, den rene lyksalighed og den rene stilhed, som I er. Det er den del, den tilstedeværelse af jer, som aldrig dør, aldrig ændrer sig. Det er den guddommelige tilstedeværelse. Den er altid tilstede i jer. I har blot midlertidigt mistet bevidstheden om den.
At opleve livet i jeres fysiske form, samtidig med at I oplever nærværet eller tilstedeværelsen af den I virkelig er, er at opleve livets fulde potentiale. Lidelse er ikke en mulighed, hvis du er bevidst om tilstedeværelsen af den, du er. Jeg definerer lidelse som enhver følelse, enhver overbevisning som kommer fra egoet (frygt), så som tristhed, skyld, vrede, krænkelse, fortrydelse, utilfredshed, usikkerhed, bekymring, dømmende, ensom etc.

”Babaji´s Work” og ”Heart Technique®” vil udvide din bevidsthed om og oplevelse af dit sande selv – dit evige selv, som er den smukkeste, mest fuldkomne følelse, du overhovedet kan forestille dig. Hvis du ikke udvikler din bevidsthed om dit sande Selvs tilstedeværelse, så vil du altid fortsætte med at lide, gennem følelser som frygt, ufuldstændighed, skyld, krænkelse, ensomhed, utilstrækkelighed etc. Du kan acceptere at blive mere “hel”, hvis du indstiller dig på at gøre noget for at udvikle bevidsthed om din sjæls tilstedeværelse, dit sande Selv, din guddommelig tilstedeværelse.

Jeg anbefaler at lave Babaji´s Work og the Heart Technique® dagligt. De arbejder side om side. Babaji´s Work healer/opløser din frygt og Heart Technique’en hjælper dig med at udvide din sjælsbevidsthed på fem forskellige måder. At praktisere dem én gang dagligt, er på nuværende tidspunkt, den mest effektive måde at vokse spirituelt.

Jeg har talt direkte gennem Connie i mange år, af én eneste grund: at få gjort verden parat til at udvikle sig hurtigt. Det er tid til, at Connie og Mette videregiver den viden, jeg har givet dem, så I kan opnå oplysning og starte med at leve livet fuldt ud. Det inkluderer at heale (opløse) den grundlæggende frygt, der afholder jer fra at have fuld bevidsthed om tilstedeværelsen af den I virkelig er (Gud) – kærlighed.

*Denne besked blev videregivet via Connie Fox og findes i hendes anden bog: ”Help from Heaven. Direct from Spirit: Living Beyond Your Beliefs”. Connie kommunikerer direkte med den ikke fysiske verden på en usædvanlig måde. Hun gengiver, det hun hører, ord for ord. Ordene kommer fra diverse former for bevidsthed, inklusiv afdøde, engle og oplyste mestre så som Mahavatar Babaji og Jesus. Denne besked er bevidstheden af Jesus/ universel Enhedsbevidsthed. For mere information: www.askconnie.biz. Copyright: Connie Fox