Heart Technique – En GPS til sjælen

Der er så mange mennesker, der leder efter ægte lykke og fred, men kigger i den forkerte retning. Vi finder ikke oplysning og den ægte glæde og fred et eller andet sted “derude”. Den tilstand er i os, det er vores sjælsbevidsthed. Men forskellige tanker og følelser skabt af egoet, forhindrer os i at opleve den bevidsthed fuldt ud.

Når vi oplever, at egoets virkelighed er den reelle, vil vi opleve en verden, hvor vores tanker og følelser definerer, hvem og hvad vi er. Gennem livet opsamler vi en række ideer og overbevisninger. Vi tænker, erfarer og hører ting igen og igen og klamrer os til dem i troen på, at de er endegyldige sandheder. Vi bliver dernæst bange for at give slip på disse tanker, holdninger og overbevisninger. For hvis det her ikke er mig, hvis det her ikke definerer mig, hvad gør så, og hvem er jeg så?

Når vi er fanget i oplevelsen af, at egoets verden er den virkelige verden, så oplever vi, at vi ER vores tanker og følelser. Med det udgangspunkt kan vi meget nemt opleve livet, som en tur i en rutsjebane, en tur, hvor de ydre omstændigheder definerer, om vi er oppe eller nede. Vi bliver afhængige af, nogen eller noget fra omgivelserne skal give os en indre følelse af fred og lykke. Det kan være jobbet, partneren, lønnen, helbredet etc. Men da den ydre verden hele tiden ændres og tilsyneladende med større og større hastighed, så varer den indre følelse af ro og sikkerhed, skabt af ydre omstændigheder, kun kort.

Heart Technique® tilbyder en metode til at udvide din oplevelser ud over dine tanker og følelser og langt ud over din erhvervede ego-identitet. Den daglige praksis med Heart Technique® fremmer den direkte oplevelse af alt, hvad du er – dit ego-selv og din sjæl. Ved hjælp af Heart Technique®, kan du let og uanstrengt træne din bevidsthed til at skifte fra konstant ego-opfattelse til en mere og mere sjæl-baseret bevidsthed. Dette kan betegnes som at lære at leve livet 200%.

Når du oplever mere gennem din sjælbevidsthed, vil du være mindre fanget i din egoidentitet. Du begynder at opleve livet fra et helt andet sted med en anden opfattelse/bevidsthed. I denne tilstand – og uden ydre anledning – kan du opleve langt mere fred, tillid, indre glæde og tilstedeværelse. Flere af din sjæls kvaliteter kommer frem og opløser frygt, vrede, bitterhed, bekymring, adskillelse og domme.

Formålet med Heart Technique® er ikke at opnå et mere spiritualiseret ego, eller få mere viden til sindet. Det er, at få den direkte erfaring af et åbent hjerte, som forbinder dig til din sjæl. Den direkte oplevelse er den eneste måde, hvorpå du kan vide, at du er mere end dine tanker, mere end dine følelser og langt mere end den identitet dit ego midlertidigt har skabt for dig.

Fred.
Det betyder ikke at være et sted,
hvor der ikke er støj, problemer eller hårdt arbejde.
Det betyder at være midt i disse ting
og stadig være rolig i dit hjerte.
Ukendt
 

Artiklen er skrevet af Mette Bergmann, grundlægger af Heart Technique’en