Om mig

Forestil dig et liv hvor du vågner og er glad helt uden grund. Et liv hvor du dagligt oplever at vokse spirituelt. Hvor du bliver mere og mere bevidst om, hvornår du lever og oplever ud fra dit menneskelige jeg – dit ego – og hvornår du lever og oplever mere gennem din evige tilstedeværende sjæl.
Forestil dig et liv, hvor du healer din følelsesmæssige smerte og nærmer dig det punkt, hvor du erkender, at der ikke er noget eller mere at heale. Hvor din indre stemme og stemning ikke dømmer dig selv eller andre. Et liv hvor du endelig kan opleve, hvem du virkelig er. Hvor du opnår og oplever mere og mere af den indre stilhed, fred, glæde, og helhed, du egentlig er.

Jeg ved, at dette er muligt. Og nej, for de fleste af os viser den form for bevidsthed sig ikke fra den ene dag til den anden. Det tager tid, vedholdenhed, mod og medfølelse, for blot at nævne noget, før vi begynder at opleve og erkende det enorme potentiale, vi rummer som mennesker.

Meget af mit liv har mit bevidste fokus været at komme ind til kernen af, hvem jeg er. Jeg har ønsket og bedt om at blive oplyst. Bedt til at jeg kunne få lov til at opleve, erfare samt leve ud fra min sjæls fulde potentiale. Det sted, hvor ægte fred og ægte kærlighed findes.
Jeg sad i mange år i dyb meditation på ashrams og retreats forskellige steder i verden. Jeg deltog i diverse udviklings- workshops, seminarer og uddannelser, så vel som mine professionelle uddannelser som afspændingspædagog, terapeut og folkeskolelærer.

Gennem mit liv har jeg i perioder været så heldig at opleve verden fra disse højere steder af bevidsthed. Andre gange har jeg drænet min personlige styrke ved at tro på og bukke under for egne såvel som andres domme. Jeg kæmpede med følelser af, ikke at være “god nok”. Jeg plejede ligeledes at kæmpe den håbløse kamp det var, at prøve at leve op til familie, venner og samfundets forestillinger om rigtigt og forkert, godt og skidt.
Det var ikke kun dårlige oplevelser, der kom ud af det. Det er lykkedes mig at blive lykkelig gennem ting eller oplevelser, men det har sjælden holdt ret længe. Ganske enkelt fordi det ikke er muligt.

Jeg har oplevet og levet mit liv fra de to forskellige steder i mig. Jeg har været i situationer, hvor min såkaldte store kærlighed forlod mig. Hvor tætte og elskede familiemedlemmer døde. Hvor krop og sind skulle forholde sig til fire aborter samt til to på hinanden efterfølgende livstruende sygsomme for min mands vedkommende. Når jeg stod i de situationer og oplevede dem gennem mine fem sanser og mit sind (ego), syntes fremtiden mørk og truende. Når situationerne blev oplevet gennem min sjæls bevidsthed, så gav alt mening, alt var trygt og godt. Det hele kunne koges ned til tre grundoplevelser, frygt eller kærlighed og tillid.

Da jeg blev givet denne her teknik, med henblik på videre undervisning, blev jeg både rørt, glad og taknemmelig på en og samme tid. Her var endelig en samlet teknik, der ved hjælp af få simple redskaber, kunne give os muligheden for at stilne vores sind og erfare og erkende vores essens, vores sjælsbevidsthed, den dybe følelse af JEG ER. En teknik der kan ændre vores indre dialog i positiv retning, og tiltrække flere af vores dybeste ønsker. Og ikke mindst, få alt dette gjort til en aktiv del i vores dagligdag.

Der er så mange mennesker, der fortjener stor tak. Mennesker der, gennem mit liv, har hjulpet mig i min udvikling samt øget min forståelse. Jeg vil dog gerne anerkende to mennesker i særdeleshed. Connie Fox, min kære ven, forfatter og meget dygtige intuitive kommunikator, der gennem sit liv og sin gave har medvirket til at udvikle min forståelse og min bevidsthed på så mange måder. Bent Breitenstein, min hjertevarme og indsigtsfulde mand, som gennem vores liv sammen, har lært mig en stor del af mine praktiske mere terapeutiske evner samt min evne til at skelne. Han er psykolog, healer og forfatter, og han har altid med både hjerte og indsigt givet råd og vejledning til mig, venner og familie såvel som tusindvis af klienter i DK. Han har hjulpet mig og støttet mig på min vej. Jeg værdsætter ham højt. Han og vores datter Sarika er mine mest dyrebare gaver i dette liv.