The benefits

Fordele ved daglig udførsel

Hvad kan man opnå ved at praktisere Heart Technique®? 

Når du praktiserer Heart Technique® dagligt, udvikler du dig bevidst og effektivt spirituelt. Når kontakten til din sjæl eller højere selv vokser, bliver du mere og mere bevidst om den guddommelige kraft – om din sjæl.

De fordele, du vil begynde at lægge mærke til, vil være øget indre fred, indre glæde og en følelse af undren for livet; Du begynder at udvikle mere kærlighed, tilgivelse og taknemmelighed. Frygt, bekymring og livets dramaer mindskes. Du vil naturligt øge din bevidsthed og tilstedeværelse i nuet. Healing finder sted på alle niveauer, og fordelene ved det er uendelig mange. Den guddommelige kraft begynder at dominere i dit liv. Mirakler  opleves hyppigere. Dine ønsker begynder at bliver opfyldt uden stor anstrengelse. Begrænsninger svinder bort.

Heart Technique® består af fem teknikker, der fremmer spirituel vækst.

Dette er nogle af de fordele du har mulighed for at opleve:

 1. Meditation-teknikken:

Fysiske fordele:

 • Reducere inflammation, Styrke immunsystemet. Immunsystemet er kontrolleret af en nerve kaldet Vagus nerven. En nerve der kommer fra hjernen og går ned til de store organer. Ved at skabe positive hjernebølger gennem meditation kan du aktivere Vagus nerven og her igennem kontrollere betændelse. Betændelse/inflammation er en af de centrale faktorer for sygdom og ældning. Der kommer en reduktion af frie radikaler, mindre vævsskader og højnelse af hudens modstand.
  • Genopretter organer og celler ved at aktivere stamceller.
  • Lavere forbrug af ilt.
  • Fald i respirationsfrekvens.
  • Øget blodgennemstrømning og sænkning af pulsen.
  • Hindre at hjernen skrumper, hvilket normalt sker med aldring. Ydermere opnås en højere grad af gamma hjernebølger (områder forbundet med højere hjernefunktion).
  • Øge immunforsvaret.
  • Reducere depression og stress.
  • Forbedre ydeevnen.
  • Fører til et dybere niveau af fysisk afspænding / nedsætter muskelspændinger. 
  • Øger energi, styrke og kraft.
  • Øger sammenhængen mellem højre og venstre hjernehalvdel.

Psykologiske fordele:

 • Øger serotonin niveauet, hvilket påvirker humør og adfærd.
  •  Hjælper med at kontrollere egne tanker, mindsker tendens til bekymring.
  • Hjælper med fokus & koncentration.
  • Øger kreativiteten.
  • Forbedret indlæringsevne og hukommelse.
  • Øget følelse af vitalitet.
  • Øget følelsesmæssig balance. Dette sker fordi du udvider dine egne oplevelser ud over dine tanker og følelser og langt ud over din ego-identitet alene.
  • Udvikler intuition.
  • Øget produktivitet.
  • Bliver bedre i stand til at se det større billede i en given situation.
  • Reagerer mere effektivt på en stressende begivenhed.
  • Øger ens evne til at opfange ting samt ens motoriske præstation.
  • Mindre aggressivitet.
  • Fald i rastløs tænkning.
  • Øger lyttefærdigheder og empati.
  • Udvikler følelsesmæssig modenhed.

Spirituelle fordele:

 • Hjælper med at holde ting i perspektiv.
  • Din perception bliver mere positiv og kærlig.
  • Øget indre fred.
  • Øget selvaktualisering.
  • Øget medfølelse.
  • Voksende indre visdom.
  • Dybere forståelse af dig selv og andre.
  • Bringer krop, sind, ånd i harmoni.
  • Dybere niveau af åndelig afslapning.
  • Øget accept af dig selv, andre og livets omstændigheder.
  • Udvikler tilgivelse.
  • Skaber et dybere forhold til Kilden/Gud.
  • Fremmer oplysning.
  • Indefra dirigeret, frem for udefra dirigeret.
  • Hjælper med at leve i nuet.
  • Skaber en større kapacitet til kærlighed.
  • Opdagelse af styrke og bevidsthed ud over egoet.
  • Fremmer en indre fornemmelse af “sikkerhed og viden”.
  • Fremmer  følelsen af ”enhed”, ( fremfor følelsen af adskillelse).
  • Øger synkronisiteten i dit liv.
  • Sjælsbevidstheds-teknikken:
   • Du  øger bevidstheden om, hvem du virkelig er.
   • Du begynder at tænke og opleve gennem din sjæls bevidsthed snarere end gennem  egoets bevidsthed.
   • Du vil blive mindre fanget i dine følelser, som en af mange fordele.
   • Du bliver mere styret af kærligheds kvaliteter1 og mindre styret af frygtbaserede2  kvaliteter.
   • Negative følelser opløses, og positive følelser vokser.
   • Dine reaktioner bliver mindre og mindre farvet af stress, og bliver i stedet en ægte, direkte og mere passende reaktion, der kommer indefra.

Kærligheds kvaliteter1: Kærlighed, fred, stilhed, glæde, tillid, give, barmhjertighed, taknemmelighed, sikkerhed, bliss, sandheden, fylde, visdom.

Frygtbaserede kvaliteter2: Adskillelse, frygt, begær, vrede, smerte, sorg, misundelse, ondskab, behov, desillusion, selvbedrag, forræderi, uærlighed, usikkerhed.

 • Selvtilgivelses-teknikken:
  • Healer dine selvdestruktive følelser/tanker.
  • Healer frygtbaserede følelser og tanker om ikke at være “nok”; god nok, elskelig  nok, klog nok, smuk nok, ung, sød, uddannet…nok.
  • Øger dit energiniveau. Din sjæl begynder at blive levendegjort i din bevidsthed, og ud af det, kommer der ubegrænset fysisk energi.
 • Spontan skabelses-teknikken :
  • Spontan skabelse tiltrækker mere godt i dit liv.
  • Livet/Naturens love reagerer på dine vibrationer, ikke på dine tanker. Jo højere vibrationer du har, jo flere gode ting vil afspejle sig i dit liv. Dette gennem mennesker, oplevelser, synkroniciteter, flow, osv.  Det bliver en verden af at gøre mindre og opnå mere.
 • Taknemmeligheds-teknikken:
  • Når du føler mere taknemmelighed, er du i stand til at tiltrække flere ønskede erfaringer, som igen vil øge din følelse af taknemmelighed.
Har denne side ikke besvaret dit spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt