Heart Technique

Heart Technique® består af fem simple men meget kraftfulde teknikker. Den dækker alle de aspekter, der er nødvendige for at vokse spirituelt med en eksponentiel hastighed mod fuld bevidsthed/oplysning. Der skal dagligt afsættes 35 minutter.

Meditation
Denne ubesværede meditation opløser en gængs og dybtliggende blokering, som hæmmer dig i at mærke din sjæl. Når dit sind har for travlt med alt for mange unødvendige tanker, er det ikke muligt for dig at opleve din sjæl. Din sjæls natur er ren stilhed og ren kærlighed, noget du ikke oplever, hvis dit sind er for aktivt. Derfor er en effektiv meditation meget nyttig, for at reducere sindets aktivitet.
Der er mange forskellige former for meditation, men denne her teknik er unik, idet den får din sjæl til at træde frem i din bevidsthed. Et ord, mantra, bliver brugt på en specifik måde, som ikke kræver noget fokus, ingen koncentration, ingen anstrengelse. Det stilner ikke kun sindet og får nervesystemet til at falde til ro, det opliver din sjæl på en måde, ingen anden meditation eller lyd kan.

Sjælsbevidsthed
At blive mere bevidst om din sjæl, mens den opholder sig i din krop, er et primært mål på vejen mod oplysning. Dit hjerte og din sjæl er et. Din sjæl er ren stilhed, ren kærlighed. Jo mere bevidst du bliver om din sjæl tilstedeværelse, jo mere permanent vil du opleve tilfredshed, fred, glæde og tilstedeværelse i nuet. Dette er, hvad der leder dig frem mod en sand og evigt varende fred og lykke. At udvikle disse kvaliteter øger din bevidsthed om dit sande Selv – hvem du er bagved egoets ydre identitet. Sjælsbevidsthed kan kun opnås gennem direkte oplevelse, ikke igennem nogen lærdom fra sindet.

Sjælsbevidstheds-teknikken lærer dig, hvordan du direkte kontakter og oplever din sjæl. Du kommer automatisk forbi enhver blokering, der forhindrer dig i at have kontakt med din sjæl, ved at give den din opmærksomhed og rent faktisk føle og opleve den. Sjælen er til at begynde med, en følelse, en fornemmelse som kræver din opmærksomhed og bevidsthed. Over tid transformerer følelsen, fornemmelsen, sig om til en væren.

Selv-tilgivelse
Emotionel smerte er en anden blokering, som forhindrer dig i at mærke og opleve dit hjerte og din sjæls fulde potentiale. Hvor der er smerte, er der en underliggende frygt – en frygt for, at du på den ene eller anden måde, ikke er “god nok”. Denne underliggende frygt udvikler sig til forskellige former for selv-had og selv-lede, så som skyld, skam, følelser af at blive uretfærdig behandlet, offerrolle, ensomhed, utilstrækkelighed, krænkelse eller vrede. Egoet kan også ændre det til skyld, hvor du flytter skylden fra dig over på en anden (projicerer). Overordnet set er det alt sammen frygt, der kommer til udtrykt på forskellige måder. Uanset hvilken form frygten tager, så bekræfter og forstærker det blot den basale tro på, at du ikke er “nok”. De her tilstande udvikler sig, fordi du ikke er opmærksom på  og i kontakt med din sjæl.

Alle former for selvhad må i sidste ende heales for at opnå fuld oplysning. Der er tale om illusioner. Men før du bliver bevidst om, at det er illusioner, identificerer du dig ubevidst med dem, og derfor forbliver de.

Det kræver selv-tilgivelse at nå tilstanden af sand egen-kærlighed. Selv-tilgivelses teknikken giver dig det, ingen andre kan – ingen andre end dig selv. Denne teknik træner en yderst simpel og effektiv måde at tilgive dig selv samt anerkende alle sindets skabte illusioner (tro/holdninger) som forhindrer dig i, at elske dig selv fuldt og helt.

Den spontane skabelsesteknik
Den spontane skabelsesteknik åbner en kanal til den skabende kraft i universet. Når du forfiner dine energivibrationer på denne måde, resulterer det i, at du automatisk skaber et mere fuldbyrdet liv.

Al den energi som udgør, den du er i din fysiske eksistens, er levende, bevægelig og altid skiftende. Det er almen viden, at vi mennesker udstråler en energi, der kan føles af andre så som kærlig, rolig, glad, nervøs, eller vred. Kvaliteten af den energi, du bærer i dit væsen, tiltrækker energimæssigt mennesker, steder og omstændigheder, der matcher din energi. Det er loven om tiltrækning, og den bliver langt mere kraftfuld, når du praktiserer den spontane skabelsesteknik.

Taknemmelighed
Hvor der er taknemmelighed er der en livs-støttende kraft bag ved hver en tanke du tænker, hver en følelse du føler, og hvert et skridt du tager. Den farer afsted for at støtte, der hvor der er taknemmelighed. Jo mere taknemmelighed du udvikler, jo mere følger denne kraft dig, bogstavelig talt, for at støtte dine drømme og dine ønsker. Når dit sind er i ro, og du har en større sjæls-bevidsthed med et mere åbent hjerte, så er din skabende kraft uendelig forstørret ved at føle taknemmelighed, selv hvis det blot er kort.

 

Hvorfor blev Heart Technique® givet?

Heart Technique’en blev skabt/givet, så Mette kan undervise andre i den, da der er meget brug for den.
I er alle sammen ved at nå et sted i jeres evolution, hvor det at udvikle sig spirituelt er et “must” for at fortsætte med at trives. Jordens energi har ændret sig til en højere frekvens. Menneskets energi har ændret sig til en lavere frekvens. Disse modsatrettede og modstridende energier er blevet intensiveret i styrke og kraft, hvilket skaber en stor variation af kaos og uorden på jorden og øger stressen i menneskers liv. Livskvaliteten er som følge heraf blevet mindre.

Heart Technique® blev skabt,  så Mette kan vidergive den til andre, da hun har den intellektuelle og erfaringsmæssige viden, der er nødvendig, for præcist at forstå hvad der adskiller folk fra deres sjæls fred, kærlighed og stilhed.

Mettes dharmiske sti er healing, (Det er hendes egentlige formål med at være her). Hun healer forskellige tilstande, som er skabt ud fra ego-identifikation. Tilstande som forsinker eller ligefrem får den spirituelle udvikling til at gå i stå. Hun har grundigt og dybtgående lært forskellen mellem kærlighed og frygt, samt de mange forskellige former for frygt som ubevidst kan manifestere sig i ens tro og overbevisninger. Det er, hvad der får en person til at “sidde fast” i et begrænset niveau af bevidsthed; Det er det, der hæmmer spirituel vækst og forhindre jer i at opleve, hvem I virkelig er.

Disse begrænsende, frygtbaserede overbevisninger er blevet en verdens-epedimi, og verden er nu parat til at skifte retning væk fra det, den i meget lang tid har befundet sig i.

Faktum er, at ingen gruppe, organisation, religion, eller tilhørsforhold med nogen struktureret sti mod oplysning vil virke. Vejen til sjæls-bevidsthed er ikke en “one-size-fits-all”. Der er heller ikke brug for en såkaldt “korrekt” måde at tro på. Oplysning opnåes kun gennem direkte erfaring. Derfor er Heart Technique® ikke en teknik, der griber ind i ens religion, kultur eller trossystem.

Mette er indtrængende blevet opfordret til at lære andre Heart Technique®, da praktisering af den, en gang dagligt, hurtigt vil ekspandere dit hjerte og din sjæl.

Denne besked blev kommunikeret via Connie Fox. Hun kommunikerer direkte med den ikke fysiske verden på en usædvanlig måde. Hun gengiver, det hun hører, ord for ord. Ordene kommer fra diverse former for højere bevidsthed. Denne besked er fra “Source- energy” eller universel Enhed/bevidsthed. For mere information: www.askconnie.biz